မြူဆိုင်းတဲ့မနက် Unusual weather with fog in the morning. မြူဆိုင်းတဲ့ ဒီမနက် ![img_20220419_084830.jpg](https://images.ecency.com/DQmXqbyZSDwL1KXSr8StPr3eDMpvHm1LgxLsPkqnjgyPKA9/img_20220419_084830.jpg) ![img_20220419_084823.jpg](https://images.ecency.com/DQmaX3G7NXPrkUozf3r8tMoDLisWiHZLraoX1rgABUWXxh6/img_20220419_084823.jpg) @princekham

hive193084

မ‌ေန့ညကတော့ လေမိုး ကြမ်းတယ် !LOL @tinaungsoe

Lots of fog. Really nice! !LUV !PIZZA @asterkame

<center>PIZZA! PIZZA Holders sent <strong>$PIZZA</strong> tips in this post's comments: @asterkame<sub>(1/5)</sub> tipped @princekham (x1) <sub>Learn more at https://hive.pizza.</sub></center> @pizzabot

A little cold here but nice! !LUV !PIZZA @princekham

မန္တလေးဘက်မှာ လေကြမ်းတယ်ပြောတယ် !LOL @princekham

It's very foggy here right now. We just couldn't see the huge buildings because of the fog. I used to see such things in pictures, but now it's real. 😃 !LOLZ <br /><br /> Posted via <a href="https://d.buzz" data-link="promote-link">D.Buzz</a> @mehmetfix

မိုးမှုန်တွေလားလို့ !LOL !LUV @goldenfuture

မိုးလေးနဲနဲတော့ပါချင်နေတယ် လေနဲ့ !LOL !LUV @princekham

-6321558440885517307